Medlemsansökan

Förnamn: *
Efternamn: *
Ort: *
Personnummer (YYDDMM-XXX): *
E-postadress: *
Typ av medlemskap (spelrätt):
Jag har förvärvat spelrätt från (Namn + Golf-ID):
Jag önskar hyra spelrätt av (Namn + Golf-ID):


Medlemskap i annan golfklubb?:
Ja
Nej
Vilken?
*Jag samtycker till att mina personuppgifter lagras för vidare kontakt enligt min skickade förfrågan.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

* Du måste fylla i det här fältet.