Utvärdering

1. Upplevde du att du fick ett snabbt och korrekt svar på din servicefråga när du kontaktade oss:
2. Baserat på ditt senaste servicebesök, hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega:
3. Hur nöjd är du överlag med verkstadspersonalens attityd och bemötande:
4. Hur nöjd var du med kvalitén på arbetet som gjordes på din bil:
5. Övriga kommentarer:
6. Ange gärna dina kontaktuppgifter / Namn:
Regnr:
E-post:
Telefon:
*Jag samtycker till att mina personuppgifter lagras för vidare kontakt enligt min skickade förfrågan.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

* Du måste fylla i det här fältet.