SP Production, informasjon om innsamling og bruk av personlige data

Vi beskytter ditt personvern og behandler dine personopplysninger korrekt og i samsvar med gjeldende lovgivning og regler for beskyttelse av personopplysninger for at du skal føle deg trygg.

Dine rettigheter

Du har rett til kostnadsfritt å få tydelig informasjon om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg.

I tillegg har du følgende rettigheter:


Rett til tilgang
retten til å vite hvilke personopplysninger som er samlet inn, og hvordan disse opplysningene behandles.

Rett til rettelse
retten til å be om at personopplysninger som er feil, rettes.

Rett til sletting
retten til å be om at personopplysninger fjernes.

Rett til begrensning
retten til å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger.

Rett til dataportabilitet
retten til å få utlevert personopplysninger i et maskinlesbart format.

Rett til å komme med innvendinger
retten til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke eller motsette seg bestemt behandling.

Rett til å levere klage til tilsynsmyndighet
retten innebærer at klage når det gjelder behandling av personopplysninger, kan leveres til ansvarlig tilsynsmyndighet.


Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du sende e-post til: system@spprod.com

Hva er en personopplysning

En personopplysning er enhver opplysning som gjør at vi direkte eller indirekte kan identifisere deg som person, for eksempel fornavn og etternavn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, lokaliseringsdata eller e-postadresse.

Deling av personopplysninger

Vi deler og overfører ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Dine personopplysninger brukes kun til det formålet de er ment for.

Sletting av dine personopplysninger

Normalt fjerner vi dine opplysninger når formålet med behandlingen er oppfylt. Det er formålet med behandlingen som avgjør når sletting skjer, men senest 6 måneder etter innlevering av personopplysninger. Når lagringstiden er slutt, slettes de lagrede opplysningene. Hvis du vil at dine personopplysninger skal fjernes tidligere, kan du sende e-post til: system@spprod.com

Behandlingsansvarlig

Hvis du har spørsmål til behandlingsansvarlig, kan du kontakte oss. Kontaktopplysningene finner du på hjemmesiden under ”Kontakt”.