SP Production Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet därför behandlar vi dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällandelagstiftning och regler för dataskydd för att du ska känna dig trygg.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig.

Dessutom har du följande rättigheter:


Rätt till tillgång
rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.

Rätt till rättelse
rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas.

Rätt till radering
rätten att begära att personuppgifter tas bort.

Rätt till begränsning
rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till dataportabilitet
rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar
rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet
rätten innebär att klagomål avseende behandling av personuppgifter kan lämnas till ansvarig tillsynsmyndighet.


Önskar du utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen maila till: system@spprod.com

Vad är en personuppgift

En personuppgift är varje upplysning som gör att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som person t.ex. förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, födelsedatum, lokaliseringsdata eller e-postadress.

Delning av dina personuppgifter

Vi delar och överför inte dina personuppgifter till tredje parter. Dina personuppgifter används endast i det syfte de har lämnats för.

Radering av dina personuppgifter

Vi tar i allmänhet bort dina uppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt. Det är ändamålet med behandlingen som styr när radering sker, men senast 6 månader efter lämnade av personuppgifter. När lagringstiden är slut raderas de lagrade uppgifterna i enlighet därmed. Vill du ta bort dina personuppgifter i förtid vänligen maila till: system@spprod.com

Personuppgiftsansvarig

För att kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor, hör av dig till oss. Vår kontaktinformation hittar du på hemsidan under ”Kontakt”.